Рискът – богатството на неизвестността

Check more of: Лични финанси

By

Managing Risk
Предупреждение: Статията съдържа стратегии, които могат да бъдат неподходящи за всеки. Препоръчва се консултацията с професионалист във финансовата сфера преди евентуално да опитате да приложите някоя от тях на практика. Съответните стратегии са изложени единствено с илюстративна цел, не са персонализиран инвестиционен съвет и не са препоръка за покупка или продажба на каквито и да е финансови инструменти.

Какво е рискът?

Рискът представлява възможност. Това е състоянието на неравновесие, което позволява както да има изходен път, така и да пропаднем още повече. В общи линии рискът е неизвестност. В сферата на парите, рискът представлява възможността реалният резултат да се отклони от очаквания. От тази гледна точка, колкото повече успеем да контролираме тази възможност за отклонение, т.е. за получаване на неизвестен (неочакван) резултат, толкова по-успешно управляваме риска.

В картинката по-горе, рискът се изразява във възможността въжеиграчът да падне сред алигаторите. Той (предполагаме) успешно контролира този риск като балансира върху въжето. Интересен момент е, че ще може да се каже, че успешно се е справил, чак когато премине на отсрещния край. Това показва едно интересно качество на риска – това, доколко успешно се справяме с него се вижда в края на съответното събитие. Или както един известен афоризъм гласи:

“Нищо не е свършило, докато не свърши.”

Съотношението риск/печалба за въжеиграча не е особено привлекателно, тъй като с всяка стъпка той има възможност да пропадне, докато единствено последната може да му донесе сигурна победа. Може да се предположи, че е бил принуден да предприеме съответната “разходка”. За разлика от него, в сферата на парите е добре да избираме ситуации с по-голям шанс за успех, съответно по-малък за провал или пък провалът да е ограничен до размер, който контролираме.

Как управляваме риска?

Най-общо казано, правим го като се стремим да неутрализираме неизвестността. На професионален жаргон – хеджираме /защитаваме/. Неутрализирането на неизвестността по подразбиране ограничава възможността както за положително отклонение от очаквания резултат, така и за отрицателно. Ние сами жертваме възможността за по-голяма, но случайна печалба, за сметка на сигурността от резултата. При положение, че очакваният резултат все пак е положителен, то в крайна сметка с по-малко риск, печелим.

Вариантите за хеджиране са най-различни, в зависимост от това с какъв обект имаме работа. Могат да се защитават

Наеми и кредити

Неизвестността при тях за хора, получаващи доходите си в български лев, се проявява, ако са във валута, различна от лев (или евро в общия случай, тъй като неговият курс е фиксиран към лева). В зависимост от движенията на валутните пазари към края на всеки месец (когато се получават парите от наем или се правят вноските по кредит), сумата, която даден човек има да получава или да плаща в лева може да е различна. Тази разлика може да бъде избегната с подходящо хеджиране и така ще знаем, че каквото и да става на валутните пазари, нашите парични потоци са стабилни. Както е споменато в началото, подобни стратегии понякога са по-сложни за реализация на практика, отколкото на теория, затова е добре да се оставят на професионалистите в областта.

Пример (с кредит в швейцарски франкове, поради значителното стабилно движение, което франкът направи в периода 2007-2013 година. По този начин по-лесно може да се покаже идеята на хеджирането): Вземаме кредит в швейцарски франкове към края на 2007г. Усещаме се, че идва криза, правим извод, че франкът може да поскъпне като валута, търсена поради сигурността си и се притесняваме, че така ще ни се оскъпят вноските в лева, които плащаме. Вноските са месечни, така че най-близкият до ума вариант е да купим швейцарски франкове в размер, равен на вноската ни в началото на месеца. Така, ако франкът поскъпне през съответния месец и това ни оскъпи вноската, печалбата от закупените франкове ще неутрализира разликата във вноската. По този начин неутрализираме неизвестността по отношение на курса на франка в края на месеца.

Възможно е да се използва и по-дълъг период – например сумата на вноските за една година. За него обаче трябва да разполагаме с по-големи финансови възможности, така че да закупим цялата сума към началото на дадената година. В съвременния свят съществуват възможности за търговия на марджин, при която може да се закупи неколкократно по-голяма сума, отколкото са вложените средства. Там обаче се увеличава рискът от нулиране на цялата сметка при непредвидено движение, така че това отново е по-добре да бъде оставено на професионалистите.

Към края на 2007 година един франк се е разменял за около 1,20лв. Към момента е около 1,60лв. Месечна вноска от CHF500 е повишила цената си в лева с 33% или с около 200лв. Това е примерна разлика от 2400лв годишно.

Земеделска продукция

Хеджирането в случая би било необходимо, ако сме земеделски производител и се очаква спад в цената на реколтата към момента на прибирането ѝ. То може да бъде правено чрез чисто финансови методи, без задължение за реална доставка на продукция. За целта е възможно да бъде продаден на късо финансов фючърс, например за пшеница на Чикагската стокова борса (вече част от CME Group). Така, ако цената на пшеницата по света в края на сезона е по-малка от текущия момент, то финансовият фючърс би бил на печалба. При затварянето му, тази печалба би компeнсирала до определена степен спада в цената на реалната земеделска култура.

Реализираната печалба от фючърса в случая не е най-важното – по-голямо значение има фактът, че още към момента на продажбата му, земеделецът е застопорил до определена степен дадена цена за продукцията си и може да изчисли по-точно крайния резултат от годината си.

На следващия адрес е добре обяснено как и защо може да се участва на пазара на фючърси и как това се отразява на риска -> Managing Risk at CME Group.

Други събития с неизвестен резултат

Почти всичко, чийто резултат е неизвестен, може да се хеджира. Друг е въпросът дали и доколко това винаги има смисъл. Понякога възможността за загуба е поносима в сравнение с цената, която е необходимо да се плати за хеджиране. А понякога “нecигypнoтo бъдeщe c цялoтo бoгaтcтвo нa нeизвecтнocттa” е това, от което имаме нужда, за да усетим, че живеем…

Особеност на хеджирането, особено при финансовите инвестиции, е че негова цел не винаги е да премахне съвсем възможността от неизвестен резултат. Идеята е по-скоро неизвестността да бъде приета като съществуваща и поставена в определени граници. Винаги са възможни “черни лебеди” (напълно случайни събития, за които не сме се сетили). Управлението на риска е добре да се направи така, че дори и да се случат, такива непредвидени събития да не могат да повлекат след себе си разруха на цялата система. Това често означава да мислим по-дългосрочно, отколкото сме свикнали. На практика би могло да означава да имаме спестявания на различни места, както и инвестиции в различни активи.

Царе и други мъдреци

За финал една история, взета от книгата на Насим Талеб “Надхитрени от случайността”.

При цар Крез, който бил неимоверно богат, дошъл древният гръцки мъдрец и законотворец Солон. Той не се впечатлил от богатствата на царя, колкото и на него да му се искало. Царят накрая директно го попитал дали е виждал по-щастлив човек от него. Солон отговорил:

“Haблюдaвaнeтo нa мнoгoбpoйнитe нeщacтия, cъпътcтвaщи вcичĸo, нe ни пoзвoлявa дa се caмoзaлъгвaмe c нacтoящитe cи блaгoпoлyчия или дa се възxищaвaмe нa чoвeшĸoтo щacтиe, ĸoeтo c вpeмeтo мoжe дa пpeтъpпи пpoмянa. Зaщoтo вce oщe пpeдcтoи нecигypнoтo бъдeщe c цялoтo бoгaтcтвo нa нeизвecтнocттa и caмo oнзи, ĸoмyтo нeбecaтa ca oбeщaли бeзĸpaйнo щacтиe дo ĸpaя, мoжe дa се нapeчe щacтлив.”

Your email address will not be published or shared. Mandatory fields are marked with *

*
*