Какви активи притежаваме?

Check more of: Лични финанси

By

Кои са нашите активи?

What we have on the table

Започваме направо – като наши активи можем да разглеждаме всичко, което притежаваме И което ни носи доход/полза, по-големи от разходите за него. Например:

Знание

Знанието е сред най-значимите ни активи. Полезността му се крие в неговата универсална употреба. Почваме да учим от най-крехка възраст и продължаваме цял живот. Любопитството, развито в процеса на учене, може да е ключ към иновациите и прогреса. То е ценен актив за притежателя си и е възможно да го направи търсен кадър.

Знанието бива общо и специфично. Общата ни култура представлява общо знание. Тя може да е актив в плана на междуличностните отношения и социалните контакти. Специфичното знание е по-полезно в конкретни области. Възприемането му като актив, който би могъл да ни позволи по-добра реализация, поставя учещия се в уникалната ситуация на инвеститор в себе си. Тогава той започва да има цел и посока. Така и самото учене става по-лесно и успешно.

Специфично знание е финансовото или икономическо знание. Такова е и знанието по архитектурни специалности. Лекарското знание е друг пример, мениджмънт на изкуствата – също. Интересен момент при финансовото знание е, че определени области от него, като например общата му икономическа част или пък тази, свързана с инвестициите, се вплитат в живота на хора, имащи друго специфично познание, често без тяхно изрично желание. Следователно финансовото образование е по-скоро необходимост, отколкото прищявка. И колкото по-рано се срещнем с него, толкова по-силен актив би могло то да бъде в живота ни.

В книгата си “Outliers: The Story of Success”, Малкълм Гладуел говори за правилото на 10000 часа. Според него, за да стане успешен даден човек в която и да е област, на него му е нужда практика. Той показва чрез историята на известни писатели, музиканти, предприемачи, че продължителността на тази практика често е около 10000 часа. Това означава практикуване на една и съща задача за по 20 часа седмично в продължение на 10 години. Като имаме предвид средната продължителност на човешкия живот от 60-70 години, разбираме колко е важно ранното ориентиране на хората към тяхната сфера на дейност, ако желаят да бъдат успешни в нея и да могат да използват знанието си като актив.

Инвестиции

При инвестициите влагаме нещо (обикновено пари, но също така време, усилия и т.н.) някъде, с очакването, че то ще ни се възвърне с нарастване. Инвестициите са свързани с определена степен на несигурност. Те носят риск. В риска се крие възможност за печалба, както и за загуба. Рискът кара хората да преценяват добре инвестициите си. Възможността за понасяне на загуба е това, което спира безрасъдното инвестиране. Можем да направим аналогия с думите на Стив Джобс от 2005г – “Смъртта.. изчиства старото, за да даде път на новото. (“Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new.“) Рискът при финансовите инвестиции може да бъде управляван с различни защитни (хеджиращи) техники, но почти никога идеята не е да се избегне напълно, тъй като това обикновено премахва и възможността за печалба.

Инвестициите ни могат да бъдат в различни по вид активи – акции (или по общото “ценни книжа”, включващо и облигациите), депозити, имоти, злато, различни бизнеси и др. Тяхна основна разлика е степента на риск, която носят. Например депозитите са по-нискорискови от акциите, но затова и при акциите възможността за печалба е по-голяма. При депозитите можем да се възползваме от предимствата на сложната лихва, докато акциите в общия случай не предлагат такива възможности. Имотите пък са по-трудно ликвидни от акциите, което в даден момент може да се окаже важно. Всеки клас активи има своите предимства и недостатъци, като често те зависят и от гледната точна на наблюдаващия.

От основно значение при инвестициите е факторът време. Въпреки че бързите и резки промени съществуват в света на финансовата търговия, обикновено на дадена ситуация ѝ е нужно време, за да се развие. Прилагането на различни стратегии за нарастване на богатството изисква време, докато резултатът от тях се появи. Това показва, че както при използването на актива “знание”, инвестициите в живота ни е добре да започнат колкото е възможно по-рано.

Социални контакти

В съвременния свят свързаността между хората се оказва ценен актив. От познанствата, които имаме, можем да достигнем неподозирани възможности. Ако никой не Ви познава, колкото и да сте надарен и способен, вероятността за успех е нищожна. Най-малкото, защото успехът често се мери с влиянието, което оказваме върху другите. В най-близък план, това биха могли да бъде семейството ни и приятелите. Постепенно мрежата се разраства и достига хора, които дори може да не сме виждали на живо. Любопитството, тренирано при овладяването на знанието, би ни помогнало да забелязваме малките (или не толкова малки) “куки”, които мрежата от контакти ни подава от време на време.

Според теорията за “6-те степени на разделение” всеки човек в света е разделен от всеки друг от най-много 6 човека. Във времената на социалните мрежи, числото може да е и по-малко. Познанствата ни дават възможност да помагаме, да даваме и да получаваме. Те не са само средство за успех, а често и средство за удовлетворение. Такива са и този сайт и тези статии. Следователно коментарите Ви са повече от добре дошли : )

Други?

Всеки може да прецени сам за себе си кои други качества, притежания или умения са актив, имайки предвид определението в началото на статията. Ще се радвам да споделите Вашите мисли по въпроса кои активи притежаваме и колко добре ги използваме. Благодаря Ви!

One Trackback

  1. […] Особеност на хеджирането, особено при финансовите инвестиции, е че негова цел не винаги е да премахне съвсем възможността от неизвестен резултат. Идеята е по-скоро неизвестността да бъде приета като съществуваща и поставена в определени граници. Винаги са възможни “черни лебеди” (напълно случайни събития, за които не сме се сетили). Управлението на риска е добре да се направи така, че дори и да се случат, такива непредвидени събития да не могат да повлекат след себе си разруха на цялата система. Това често означава да мислим по-дългосрочно, отколкото сме свикнали. На практика би могло да означава да имаме спестявания на различни места, както и инвестиции в различни активи. […]

Your email address will not be published or shared. Mandatory fields are marked with *

*
*