Вижън Кепитъл ЕМ може да поеме част или всичките Ви дейности по инвестиционни анализи и проучвания и то на конкурентни цени без компромис в качеството!

Ние сме в състояние да Ви осигурим периодично или по поръчка различни услуги в областта на инвестициите, включително:

  • независими инвестиционни или финансови анализи на публично търгувани компании или инвестиционни възможности по Ваш избор
  • изследване на хеджинг възможности
  • анализ на портфейлни стратегии
  • FOREX сентимент индекс и анализ
  • финансово образование

Ние предлагаме независими инвестиционни проучвания и финансови анализи на различни инвестиционни теми, възможности или класове активи, включително акции, индекси, БТФ (борсово търгувани фондове, ETF-и), както и ФОРЕКС търговия, хеджинг, и др.

ГЕографският ни фокус е най-вече върху американските пазари и FOREX пазара, поради високата ликвидност, които те предлагат. Бидейки ситуирани в Европа обаче, имаме поглед върху макро икономическите условия и пазари на активи в Европа, особено в страните от бившата Източна Европа и конкретно България.

Наши последни анализи и инвестиционни проучвания могат да бъдат намерени в базите на основни дистрибутори на пазарни анализи като Thomson Reuters or Factset.

Коментарни икономически публикации, анализи и общи изследвания на Вижън Кепитъл ЕМ се публикуват редовно в уебсайтове като EmergingMoney.com и SeekingAlpha.com