Вижън Кепитъл ЕМ предлага независим финансов анализ на публични компании, както и инвестиционни възможности по Ваш избор. Ние ще направим изследването, така че Вие да може да се фокусирате върху вземане на решенията. Примери

Анализът може да включва някои или всички теми от следния неизчерпателен списък:

 • презентация на компанията
 • анализ на корпоративното управление
 • анализ на факторите за растеж
 • SWOT анализ
 • анализ на рисковете
  • оперативни рискове, които компанията може да срещне в нормалните си бизнес операции
  • инвестиционни рискове, които могат да касаят инвестиция в ценните книжа на компанията
 • анализ на финансовите съотношения/показатели
 • анализ на конкуренцията
 • ценови анализ чрез различни финансови модели (Discounted Cash Flow, Dividend Discount Model, Price Multiples и др.)

Примери

Като пример може да видите Speedy AD report (.pdf), който изготвихме по повод вторичното публично предлагане (SPO) на Българската фондова борса.

Може също така да придобиете представа за нашите възможности, като погледнете следните статии в SeekingAlpha: