Колко (ще) струват нашите пари?

Check more of: Лични финанси

By

Time Value of Money

“Един лев днес струва повече, отколкото един лев утре”
финансов афоризъм с неизвестен автор

Парите ни струват различно в зависимост от момента на гледната точка. Всички сме запознати как в общия случай в миналото с по-малко пари е можело да се купят повече неща – билетчето за автобус от 6ст., хлябът по 40ст и т.н. В момента съответните стоки вървят около лев и повече. Това показва различна стойност на парите ни. Като цифри те са еднакви (1 лев отново се нарича 1 лев), но покупателната им способност е намаляла. Причината за това е в наличието на инфлация. Тук няма да се спирам на това какво е инфлация и кои са причините за нея, а ще покажа как можем да се опитаме да я преодолеем и да направим парите ни да струват повече – стъпка по пътя към финансовата ни независимост.

Как да се преборим с инфлацията?

Накратко казано, целта е парите ни да имат възвращаемост, по-голяма от процента на инфлация. Вариантите за това са различни, но се свеждат най-вече до умно инвестиране. Бездействието не помага в случая – инфлацията просто ще изяде паричните ни спестявания, ако те стоят “на топло под юргана”.

Депозити

Всяко инвестиране е свързано с риск. Рискът, както споменах в предишна статия, е това, което ни предоставя възможност за печалба. Съвременният човек е добре да свикне с мисълта, че всичко е рисково, както и с това, че самият риск не е страшен, а може да бъде полезен, ако е управляван умно. Депозитите са най-ниско рисковата инвестиция от горния списък. Поради възможностите на сложната лихва, а и поради това, че реалните лихви в България по левови депозити към момента са едни от най-високите в Европа, този вариант за победа над инфлацията не е за пренебрегване. Населението на страната и фирмите е видно, че успешно се възползват от този инструмент, тъй като депозитите в банковата ни система продължават да растат, достигайки малко над 38млрд. лева към януари 2014г. В един момент тези пари ще излязат в икономиката или под формата на кредити, или като бъдат изтеглени депозитите. За да се случи това обаче е нужно да се предоставят достатъчно по-добри алтернативи. Текущата дефлацията (реално парите ни увеличават стойността си на годишна база с 1,6%), която се наблюдава в страната ни, също не подпомага излизането на парите от депозитите, а ги прави все още привлекателни.

Взаимни фондове

Взаимните фондове са по-рисков инструмент от депозитите, но могат да предложат и по-добра доходност. Разделени са главно на три типа – нискорискови (или консервативни), среднорискови (балансирани), високорискови (агресивни). Рисковият им профил се определя главно от инструментите, в които инвестират. Нискорисковите влагат парите ви главно в нискорискови финансови активи (депозити, краткосрочни заеми срещу ликвидно обезпечение и др.). Балансираните влагат по-голям процент от средствата, с които разполагат, в акции, а останалата част обикновено отново е сложена на депозити. Високорисковите са инвестирани главно в акции или други инструменти с по-висок риск, като също имат част, която е на депозити, но нейната цел е не толкова да носи доход, колкото да покрие текущи парични нужди.
Предимство на взаимните фондове е, че са управлявани от професионалисти и на Вас няма да Ви се налага да избирате лично къде да се инвестират парите, които влагате в тях. Освободени са от данъци в България (за разлика от лихвата по срочните депозити) и обикновено предоставят възможност за изтегляне на средствата по всяко време. Имат сравнително кратка история в България, но е възможно да се намерят данни за представянето на някои от тях от порядъка на последните 5 години. В същото време в страната се предлагат и чужди взаимни фондове със значително по-дълга история на съществуване.

Акции

Самостоятелното инвестиране в акции може да донесе значителна загуба, ако участникът не подхожда към него както би подходил, ако му се наложи да построи сам цяла къща. Рядко се хващаме да направим дори и незначителен ремонт без да се допитаме до специалисти, ако не знаем точно какво вършим. В същото време често хората инвестират на базата на слухове или емоционални предпочитания. Емоциите имат своето място в инвестирането, но за успех е важно да не присъстват единствено те.

“Страхувайте се, когато всички са алчни и бъдете алчни, когато другите се страхуват” Уoрън Бъфет

Възможно е често инвестирането да е противоестествено на човешката природа. Ние сме устроени да се привличаме от познатите неща или от действията на групата. Малко са хората, които тръгват да купуват, когато никой не иска да го прави. Или да продават, когато всички са заслепени от еуфорията. Но понякога точно тези хора успяват. Нормално е те да са единици, иначе нямаше да са срещу цялото. Това не означава, че инвестирането е само за избрани. Има хора, които следват общите тенденции и са също така успешни. По-скоро целта на тези разсъжения е да се покаже, че за успешно инвестиране човек трябва да има собствено мнение. Не е задължително то винаги да е различно от общото. По-важно е да е осъзнато, подплатено с аргументи. В самостоятелното инвестиране отговорността за резултата винаги е върху отделния човек. Инвеститор, който не поема отговорност за своите загуби или печалби, скоро спира да бъде инвеститор.

Имоти

Имотите често се дават като пример за инвестиция, но реално е възможно да се окажат пасив, който само трупа разходи, неспособни да покрият очакваната от него печалба. А знаем, че е добре да купуваме активи, които прибавят към нашето състояние. Очакването при имотите като инвестиция е, че бъдещата им цена ще покрива поне натрупаната инфлация. Това може да е така, но в ситуация на дефлация е вярно и обратното – цената може да спада заедно с дефлацията или поне да не расте.

За да бъде успешна една инвестиция в имот, освен самата атрактивност на имота и локацията му, на пазара на конкретния тип имоти трябва да има достатъчно търсене, и то най-добре да съществува в дългосрочен план. За да има такова търсене, е необходим приличен прираст на население (включително миграция) към съответната локация или скоростно амортизиране на стари имоти. Имотите по дефиниция са трудно ликвидни и имат сравнително дълъг срок на използваемост. Като такива очакването, че стари имоти ще излизат от употреба и ще бъдат замествани от нови, което да поддържа търсенето, може да се окаже неоснователно.

Имотите са едно от местата, в които най-добре може да се види и стойността на парите във времето. За да бъде изгодна инвестицията в имот (бил той жилищен, административен или земя), е необходимо настоящата стойност на парите, което се очакват да се вземат в процеса на употребата му, както и след време от продажбата му, да е повече от стойността на парите, дадени за закупуването му. Логиката, както и при другите видове инвестиции, е, че ако това не е така, по-добре на парите да бъде намерено по-изгодно приложение. Тук отново се изхожда от предположения за бъдещите стойности и цени, което оставя елемент на несигурност, т.е. риск, който поражда възможност за печалба или загуба.

Ценни метали и други скъпоценности

Интересна характеристика на ценните метали като злато, сребро и др. е, че тяхната цена се измерва с пари. Поради това и те често успешно изпълняват функцията на защита срещу инфлация. Ако те бъдат например заровени някъде, има вероятност след време да са същите като количество, но да струват повече. Точно тази разлика в цената им е това, което покрива натрупаната инфлация, а е възможно дори да я надвишава.

Собствен бизнес

Собственият бизнес е интересна алтернатива за инвестиране на свободни средства. При избирането ѝ обаче е добре да имаме предвид, че да ръководиш бизнес е много по-различно, отколкото да си наемен работник. Предприемачеството е хубаво качество, но е добре човек да прецени дали то се намира в него. Ако не сте способни да рискувате, то най-вероятно развитието на собствен бизнес ще Ви се стори непосилно в даден момент. Или ще вземете грешни решения, или ще изостанете от конкуренцията, което ще подложи на риск цялото начинание. Добрата подготовка може да спести много учене от практиката, затова преди да се впуснете в подобно начинание, преценете добре способностите си и ги увеличете там, където е нужно.

Други

“Други” както обикновено е оставено за Вашите предложения. Ако се сещате за друг начин за преодоляване на инфлацията и увеличаване стойността на парите ни, защо не го споделите в коментарите?

Your email address will not be published or shared. Mandatory fields are marked with *

*
*