Вижън Кепитъл ЕМ е в състояние да предостави анализи на финансови пазари, редовни или при поискване. Те обикновено включват техническа картина и анализ на пазарни индекси, профили на основни компании, важни новини, които бих могли да повиляят на представянето през последващ период и др.

Съдържанието на анализите може да варира съобразно страната или пазара. Примери за такива анализи могат да са:

  • EUR/USD: The Week Ahead
  • U.S. Equity Market Weekly Review
  • Bulgarian Stocks – Review and Opportunities